______intro______geweten______fatsoen______juist?______taal______slot______about______Eerlijkheid
als persoonlijke verhouding tot rechtvaardigheid


    PROTOTYPE VOOR EEN
 
Iuliana Varodi
gastles / LUCA SCHOOL OF ARTS
April 2020 
Overpeinzingen over eerlijkheid
Wat houdt het in? Is het een eigenschaap?
Een manier om de wereld te zien,
en / of ermee om te gaan?een intuÔtieve zoektocht naar verhoudingen en verbindingen

  
   een kwestie van wetten of van geweten of van bewustzijn?  
wat is de verhouding tussen de twee?

eerlijkheid als fatsoenlijkheid/beleefdheid?
>> la politesse du coeur / Henri Bergson
is het een gevoel, of een houding, of is het kennis?
externe kennis of innerlijke inzicht?
>> sensed/situated knowledge / Donna Haraway

    wat betekend voor mij rechtvaardig zijn/handelen,
wat zijn mijn criteria
en hoe verhoud ik me tot mijn visie?

 


 
De meeste lezingen zijn bedoeld om tools en methoden te bieden om succes te behalen. Voor het verschil, gaat deze lezing over vragen zoals
Welke impact wil je maken? en Zou je succes opofferen omwille van ethiek? Niet iedereen die een significante impact had op de geschiedenis
van de mensheid, was succesvol tijdens haar/zijn leven, integendeel: sommigen werden belachelijk gemaakt, verbannen, veroordeeld en geŽxecuteerd.
Hoewel mijn voorstel geen uitnodiging is om te kiezen voor mislukking, negeert het succes als selectiecriteria voor wat verder gepresenteerd wordt,
als manier om een relatieve afstand te houden van de concurrentiegedreven (productie/consumptie) kennis-productie-machine.

Zoals J-F Lyotard voorstelde in zijn The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, geef ik de voorkeur aan vragen zoals
Is het waar?
en Is het juist? - in plaats van Werkt het? en Verkoopt het? 

Vragen zoals Hoe weten we wat juist is? en Waar zoeken we voor antwoorden op zulke essentiŽle vragen? zijn niet nieuw,
ze zijn alleen door de consumptiemaatschappij naar de achtergrond verschoven, vergeten.
Mijn voorstel is om ze (weer) als centraal te beschouwen.


Lees (niet verplicht) een hoofdstuk naar eigen keuze vanuit The Postmodern Condition (1979) publ. Manchester University Press, 1984
Donna Haraway's Situated Knowledges is hier te lezen (niet verplicht).


Ter reflectie
Is eerlijkheid een kwaliteit op zichzelf, of kunnen we het alleen ten opzichte van iets of iemand beschouwen, als een verhouding?
Een
verhouding tot wat, of tot wie?